Những thiết kế quảng cáo ấn tượng
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Trong danh sách sưu tầm này có nhiều mẫu thiết kế quảng cáo đã không được in ấn phát hành trên các báo và tạp chí. Đây là sản phẩm thực tập của người học đồ họa; người đam mê thiết kế hoặc là những sản phẩm chào hàng của các công ty thiết kế.

Trong bài này, tôi sưu tầm một số sản phẩm thiết kế quảng cáo ấn tượng. Một số sản phẩm được đăng tải dưới dạng file ảnh chất lượng cao; bạn có thể download về làm hình nền. Tuy nhiên cần lưu ý vấn đề bản quyền trong việc sử dụng.

All colors

Source: BraveDesign

BraveDesign

Adidas #1

Source: Phanox

Phanox Adidas

Adidas #2

Source: StratocasterUK

Adidas_Advertisement_by_StratocasterUK.jpg

Adidas #3

Source: exadorv

Adidas #3

Adidas #4

Source: noeeko

Adidas_by_noeeko.jpg

The One by Adidas

Source: roxymanlol

adidas-the-one.jpg

Eco Bottle

Source: ishbu

SantAnna

Hugo Boss’s Skyline is the limit

Source: archanN

Hugo Boss's Skyline

Shoot for the starts

Source: 1NNU3NDO

Hugo Skyline

Hugo Create

Source: frostenblade

Hugo Create

Hugo Dreams

Source: GraphicStreetRacer

Hugo Dream

iPhone – Safari

Source: Benny04

Iphone Safari

Sony Ericsson S500i

Source: vezeta

Sony Ericsson S500i

Sony Ericsson k850i

Source: aleszev

k850

Sony Ericsson W880i

Source: eduardoBRA

Sony Ericsson W880i

Martini Brut – King

Source: he1z

Martini Brut - King

Miracles happen

Source: mistikraptor

Miracles happen

Nokia N81

Source: Phanox

N81

Nike

Source: GrantJohno

Nike

Nike Environment Protection

Source: dr4oz

Nike Environment Protection

Nike meteors ad concept

Source: Koston101

Nike meteors ad concept

Nintendo

Source: inxiaonia

Nintendo

Nokia 7380

Source: cancera3

Nokia 7380

Nokia 7610

Source: Aeoll

Nokia 7610

Nokia 7900 Prism

Source: queedo

Nokia 7900 Prism

Nokia 8600 Luna Advertisement

Source: Uribaani

Nokia 8600 Luna

Nokia N96

Source: hilall2006

N96

Nokia

Source: cortezART

Pepsi Commercial

Source: mindfuckx

Pepsi smile

PS3

Source: mOsk

PS 3

Puma

Source: phatdesign

Puma Shoe

Sony Ericsson S500i

Source: r0man-de

Sony Ericsson S500i

Samsung Bordeaux Plus

Source: roxymanlol

Samsung Tivi

Small Wonder – HP

Source: Espador

HP - Wonder

Sony Ericsson

Source: roxymanlol

Sony Ericsson S500i

Source: eduardoBRA

Sony Ericsson Z320i

Source: roxymanlol

Tiger Beer : Energy

Source: archanN

Sony Ericsson W200a

Source: raisedsighty

PS3 #2

Source: roxymanlol

Có thể bạn sẽ quan tâm