Tặng: Icon các mạng xã hội thông dụng
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Bộ biểu tượng mạng xã hội của Iconshock có 6 kích thước khác nhau: 12 × 12, 16 × 16, 24 × 24, 128 × 128, 256 × 256 và 512 × 512. Các mạng mã hội thông dụng gồm: Blogger, Delicious, Facebook, Flickr, Linked-In, Reddit, RSS feed, Stumble Upon, Technorati và Twitter. Tất cả các biểu tượng đều miễn phí. Bạn có thể tải xuống và sử dụng trong dự án cá nhân hoặc thương mại. Nếu bạn thích có thể chia sẽ liên kết đến mọi người 🙂

Download Social Network Icons Set.

Có thể bạn sẽ quan tâm