Tặng: Bộ biểu tượng Web chất lượng cao
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Các biểu tượng này có định dạng PNG với 3 kích thước khác nhau 256 × 256, 128 × 128, 64 × 64, 32 × 32 pixel cùng với tệp Photoshop PSD với phân lớp mở có thể dễ dàng chỉnh sửa được. Các biểu tượng này được GraphicsFuel.com thiết kế và được phân phối ở cả định dạng Photoshop .PSD và .PNG. Tất cả các biểu tượng đều miễn phí và bạn có thể tải xuống, chỉnh sửa và sử dụng chúng cho các dự án cá nhân hoặc thương mại của mình.

Download

Download Webcons (15 biểu tượng web chất lượng cao).

Có thể bạn sẽ quan tâm