HỆ THỐNG BẢO MẬT MÁY CHỦ, MÁY TRẠMHệ thống Network Security bảo mật toàn diện cho doanh nghiệp

Để các hoạt động của doanh nghiệp được đảm bảo an toàn khi dữ liệu được lưu trữ trên các nền tảng mạng, bắt buộc các doanh nghiệp cần thiết lập và xây dựng các công cụ và kỹ thuật bảo mật trong hệ thống an ninh mạng Network Security và hệ thống an toàn thông tin dưới đây:

  • Kiểm soát truy cập
  • Phần mềm anti Malware
  • Phát hiện sự bất thường
  • Hệ thống Network Security – Bảo mật ứng dụng
  • Hệ thống Network Security – Bảo mật Email
  • Quản lý sự kiên, thông tin bảo mật SIEM
  • Bảo mật điểm cuối
  • Ngăn ngừa thất thoát dữ liệu DLP
  • Hệ thống Network Security- Tường lửa
  • Bảo mật Web