HỆ THỐNG MẠNG NỘI BỘ TÒA NHÀ, VĂN PHÒNG

Tư vấn thiết kế hạ tầng mạng nội bộ tòa nhà, văn phòng

Hạ tầng thông tin mạng bao gồm: hệ thống mạng trục, thiết bị đấu nối (Hub, Switch, Router,…), server triển khai dịch vụ, các nhánh cáp tới từng máy trạm. Tóm lại, Hạ tầng thông tin mạng là nền tảng để triển khai các dịch vụ mạng và là cở sở của thương mại điện tử, chính phủ điện tử,… Do đó, GNet sẽ cung cấp các dịch vụ gồm: Khảo sát, đánh giá, tư vấn – thiết kế, triển khai hạ tầng mạng LAN (Wired and wireless)/MAN/WAN, các hệ thống máy chủ – máy trạm, hệ thống lưu trữ tập trung, các hệ thống quản trị chuyên nghiệp, an toàn dữ liệu…cho mọi quy mô, loại hình hệ thống thông tin của khách hàng. Cụ thể:


  • Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống hạ tầng mạng
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai các dịch vụ mạng thông tin
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống tổng đài
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai hệ thống quản trị hệ thống thông tin
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống phụ đi kèm
  • Tư vấn, thiết kế, triển khai các hệ thống theo yêu cầu