KẾT NỐI QUẢN TRỊ HỆ THỐNG TỪ XA VÀ ONSITE

Administrator System

  • Cấu hình và bảo trì hệ thống mạng máy tính, bao gồm phần cứng, phần mềm hệ thống và ứng dụng.
  • Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ an toàn và sao lưu thường xuyên.
  • Chẩn đoán và giải quyết các vấn đề phát sinh về phần cứng, phần mềm, mạng và hệ thống.
  • Thay thế và nâng cấp các thành phần, thiết bị bị lỗi hoặc lỗi thời khi cần thiết.
  • Giám sát hiệu suất hệ thống để đảm bảo mọi thứ chạy trơn tru và an toàn.
  • Nghiên cứu và đề xuất các phương pháp mới để cải thiện hệ thống mạng máy tính.
  • Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật khi được yêu cầu.
  • Nghiên cứu, đề xuất quy trình tiêu chuẩn để nhân viên tuân thủ từ đó hạn chế sai sót hoặc lỗi cho hệ thống máy tính, hệ thống mạng.
Hỗ trợ từ xa qua telephone, email, remote

Hỗ trợ trực tiếp onsite

Cam kết thời gian phản hồi < 15 phút
Cam kết thời gian có mặt tận nơi < 2 tiếng