VỀ CHÚNG TÔI

Thành lập từ 14/07/2016
Mã số doanh nghiệp: 0313914121


Được thành lập vào năm 2016, Công ty Cổ Phần Giải Pháp Tích Hợp GNET (gọi tắt là GNET). Chúng tôi mong muốn cung cấp cho Khách hàng giải pháp/tích hợp tổng thể, dịch vụ trọn gói các dịch vụ công nghệ thông tin trong doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao trong công việc kinh doanh của mình.

Tầm nhìn:

Trở thành đối tác Dịch vụ CNTT có thể đáp ứng nhu cầu xuyên suốt.

Mục đích của chúng tôi:

Tập trung vào việc cung cấp các Dịch vụ CNTT để giúp khách hàng an tâm trong việc phát triển kinh doanh.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNGDỊCH VỤ CNTT


GIẢI PHÁP PHẦN MỀM


TÍCH HỢP HỆ THỐNG

GIÁ TRỊ CỐT LÕI


SỰ ĐỔI MỚI

CHẤT LƯỢNG

TIẾT KIỆM

TRÁCH NHIỆM

LÒNG TIN

TÔN TRỌNG