CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

INTERNET CÁP QUANG FTTH

Dịch vụ Internet cáp quang FTTH là công nghệ kết nối viễn thông hiện đại trên thế giới với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang từ nhà cung cấp dịch vụ tới tận địa điểm của khách hàng, để cung cấp các dịch vụ internet tốc độ cao.
INTERNET IP TRANSIT

Dịch vụ Internet IP Transit là dịch vụ cung cấp truyền tải dữ liệu lớn từ hệ thống hạ tầng của khách hàng trong nước qua cổng kết nối quốc tế hay hạ tầng kết nối Internet quốc tế của nhà cung cấp.


TRUYỄN DẪN KÊNH THUÊ RIÊNG - P2P

Dịch vụ Truyền dẫn kênh thuê riêng – P2P là dịch vụ kết nối trực tiếp 2 điểm mà khách hàng yêu cầu. Dịch vụ này sẽ cung cấp giải pháp kết nối trực tiếp giữa 2 văn phòng công ty với băng thông không giới hạn.
TRUYỀN DỮ LIỆU IP/VPN – MPLS L3

Dịch vụ Truyền dữ liệu IP/VPN – MPLS L3 là một giải pháp công nghệ cho phép thiết lập đường kết nối truyền số liệu. Cấu hình trên đường internet hiện tại của khách hàng, thiết lập mạng riêng ảo sử dụng địa chỉ IP để định tuyến kết nối. Dịch vụ sử dụng công nghệ chuyển mạch MPLS (Multi-Protocol Label Switching) layer-3 (Network) để định tuyến dữ liệu giữa 2 mạng riêng ảo. Với IP/VPN, khách hàng có thể sử dụng mà không cần kết nối mới đường dây vật lý, giúp tiết kiệm chi phí và tài nguyên cho khách hàng.

TRUYỀN DỮ LIỆU NỘI HẠT/LIÊN TỈNH – MPLS L2

Dịch vụ Truyền dữ liệu – MPLS L2 là một giải pháp công nghệ cho phép thiết lập đường kết nối truyền số liệu, các kết nối từ trụ sở chính công ty đến các chi nhánh bằng một kênh duy nhất tại trụ sở chính (còn gọi là điểm-đa điểm) giúp tiết kiệm tài nguyên, kết nối và thiết bị tại trụ sở chính. Dịch vụ sử dụng công nghệ chuyển mạch, công nghệ MPLS (Multi-Protocol Label Switching) là công nghệ hiện đại nhất trên thế giới, mang lại cho khách hàng dịch vụ chất lượng kết nối tốt nhất, đảm bảo sự ổn định và tốc độ truyền dẫn.


KÊNH THUÊ RIÊNG QUỐC TẾ – IPLC-IEPL

Dịch vụ Kênh thuê riêng quốc tế IPLC là dịch vụ kết nối quốc tế kết nối 2 điểm mà khách hàng yêu cầu. Đây là dịch vụ kết nối quốc tế trực tiếp (điểm – điểm) với độ tin cậy cao và độ trễ thấp. Dữ liệu được truyền tải trên lớp vật lý giúp thông tin hoàn toàn được bảo mật.

Dịch vụ Kênh thuê riêng quốc tế IEPL là dịch vụ quốc tế giúp kết nối từ một trụ sở chính đến nhiều chi nhánh ở nước ngoài. Dịch vụ này là kết nối quốc tế trực tiếp (điểm – đa điểm) với độ tin cậy cao và độ trễ thấp. Sử dụng kỹ thuật hiện đại EPL, dịch vụ này cung cấp một giải pháp tốt nhất để kết nối tất cả các chi nhánh ở nước ngoài.


INTERNET KÊNH THUÊ RIÊNG – ILL

Dịch vụ Internet kênh thuê riêng – ILL là dịch vụ internet trực tiếp được cam kết về chất lượng dịch vụ, cung cấp cho khách hàng một giải pháp để kết nối Internet trực tiếp với băng thông cố định và bảng SLA (Service Level Agreement) để đánh giá chất lượng dịch vụ.