Cung cấp các vật tư Viễn Thông

Chúng tôi chuyên phân phối phụ kiện quang: Cáp quang, Cáp mạng, Cáp thoại, Dây nối, Dây nhảy, ODF, Converter, SFP, Bộ chia quang, Măng xông, Tủ Rack, Router, Switch……


  • Cáp viễn thông các loại : cáp quang treo, cáp quang ngầm, cáp quang chôn, cáp đồng…
  • Thiết bị hàn nối, đo kiểm viễn thông.
  • Thiết bị đầu cuối : Modem, Router, Switch, SDH Thiết bị VoIP
  • Vật tư thiết bị phụ kiện: SFP quang, SFP đồng, dây nối quang (Pigtail), dây nhảy quang (Pathcord), Media Converter, măng xông quang, ODF, Fast connector, cáp mạng…….
  • Máy chủ Server
  • Bộ lưu điện UPS
  • Tủ Rack mạng
  • Camera giám sát
  • Thang cáp, máng cáp