Đầu tư xây dựng hạ tầng
Viễn Thông

  • Khảo sát thiết kế, lập dự toán và thi công các đài, trạm viễn thông cho các nhà cung cấp dịch vụ, các viễn thông tỉnh và Thành Phố.
  • Khảo sát thi công hệ thống tiếp đất, chống sét cho các công trình viễn thông.
  • Cung cấp các dịch vụ giám sát, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các công trình viễn thông.
  • Đầu tư trọn gói hạ tầng viễn thông cáp quang cho thuê, xây dựng hệ thống viễn thông cho toàn bộ toà nhà và các khu công nghiệp.