Svgsus – Trình sửa ảnh vector svg miễn phí dành cho Mac
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Hiện nay, các trình duyệt đã hỗ trợ định dạng SVG hiển thị ảnh vectơ trên web. SVG là tập tin ảnh dạng vectơ có thể co giản kích thước mà không làm giảm chất lượng. Vì đây là công cụ chỉ dành cho Mac nên nó giới hạn cho người dùng OS X.

Ứng dụng SVG miễn phí này cho phép bạn tổ chức , tìm kiếm và chỉnh sửa thư viện tệp SVG của riêng mình. Bạn có thể chọn tổ chức SVG dựa trên kiểu thư viện hoặc theo mối quan hệ.

Bạn có thể sắp xếp lại SVG theo tên, nhãn và kích thước tệp . Bạn cũng có thể duyệt theo các thư viện bạn đã tạo , tất cả được sắp xếp ở cuối ứng dụng thành các gói biểu tượng trong máy. Bạn có thể kéo biểu tượng SVG từ Svgsus và thả trực tiếp vào trình soạn thảo mã. Ứng dụng sẽ tự động dịch SVG thành các đường dẫn XML và cho phép bạn chỉnh sửa bằng mã code.

Tính năng này cũng hỗ trợ các thư viện thay thế như CAShapeLayers và các ứng dụng của bên thứ ba như Sketch. Bạn cũng có thể kéo / thả các biểu tượng vào bất kỳ chương trình Adobe nào ví dụ như Photoshop.

Bạn sẽ có thể tạo bộ biểu tượng của riêng mình và thậm chí là một thư mục mới cho bất kỳ biểu tượng nào bạn thêm vào ứng dụng.

Đây là một công cụ miễn phí 100% dành cho các nhà thiết kế, những người thường xuyên tìm hiểu về các ảnh đồ họa vector SVG.

Bạn có thể tải ứng dụng từ App Store và tìm thấy vô số thủ thuật thú vị trong hướng dẫn này dạy cách sử dụng Svgsus trong quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

Có thể bạn sẽ quan tâm