Thi công công trình
Viễn Thông

Thi công cáp quang, cáp đồng, cáp trục, hầm cống cáp trong nội thị thành Phố và các tỉnh lân cận…

  • Xây dựng các công trình Viễn thông tại các Dự án Chung cư, khu dân cư để cung cấp dịch vụ Viễn thông – CNTT cho khách hàng
  • Thi hệ thống cáp quang, cáp đồng cho các Nhà cung cấp dịch vụ VT – CNTT, nội thị thành Phố và các tỉnh lân cận
  • Lắp đặt các thiết bị viễn thông và thiết bị truy cập
  • Thực hiện các dịch vụ lắp đặt thiết bị, cấu hình thiết bị (SDH, Router, Switch, Modem………)