Thiết lập môi trường phát triển ứng dụng với “Hotel”
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on pinterest

Mỗi nhà phát triển ứng dụng web cần môi trường máy chủ của riêng họ để thử nghiệm các dự án. Các máy chủ này có thể bao gồm từ PHP / MySQL đến các thiết lập phức tạp với Rails, Mongo hoặc Node.js.

Phần mềm nguồn mở Hotel , bạn có thể tạo lập môi trường .DEV để phát triển ứng dụng cho riêng mình, tất cả có thể triển khai trên một máy tính. Đây là ứng dụng tốt cho các nhà phát triển mới và có kinh nghiệm.

Hotel hỗ trợ tất cả các loại hệ điều hành , bao gồm Mac OS X, Microsoft Windows và hầu hết các hệ điều hành nhân Linux. Hotel được triển khai thông qua các lệnh terminal / Shell , vì vậy bạn cần sử dụng dòng lệnh để chạy ứng dụng này.

Yêu cầu trước tiên là bạn phải cài đặt Node / npm trước khi có thể chạy Hotel. Cài đặt Hotel khá dễ dàng, bạn chỉ cần một dòng mã để cài đặt nó:

npm install -g hotel && hotel start

Sau khi cài đặt, bạn có thể thiết lập môi trường máy chủ cơ bản hỗ trợ hầu hết yêu cầu nền tảng cho công nghệ web mà bạn có thể phát triển.

Mỗi máy chủ có thể được cấu hình sử dụng ngôn ngữ lập trình tùy chỉnh như PHP hoặc Ruby. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt các khung ứng dụng như Laravel, RoR hoặc Django (hoặc một số số các khung khác).

Tất cả mã hoàn toàn là mã nguồn mở và tài liệu đầy đủ có sẵn trên GitHub .

Dưới đây là Video clips giới thiệu về Hotel:

Có thể bạn sẽ quan tâm